Jeugdrecht

Het jeugdrecht beslaat zowel het strafrecht als het civiele recht.

Wij staan met regelmaat minderjarigen bij die in aanraking komen met politie of justitie. Dit begint al voorafgaand aan een verhoor en strekt tot en met een eventuele afdoening van de zaak via de Kinderrechter of via een zogenaamde OM-zitting. Een goede begeleiding en advisering van een minderjarige gedurende dit proces is cruciaal voor een zo goed mogelijke afloop, waarbij het belang van de minderjarige altijd voorop staat.

Een minderjarige kan ook met de Kinderrechter in aanraking komen in verband met een (dreigende) ondertoezichtstelling of (gesloten) uithuisplaatsing. Hierbij voorzien wij minderjarigen tijdens deze ingrijpende zaken van bijstand.

Wij staan tevens ouders bij van wie kinderen onder toezicht gesteld worden of uit huis geplaatst dreigen te worden.