Mr. E.P. Vroegh

Mr. E.P. Vroegh (Esther) studeerde af in 1999 aan de Universiteit van Utrecht in de richtingen straf- en civiel recht. Sinds 2000 treedt mr. Vroegh op in een gevarieerde strafpraktijk. Zo heeft zij zich onder meer toegelegd op (fiscale) fraudezaken en ontnemingszaken. Er zijn over deze juridische kwesties door haar vele artikelen gepubliceerd. Mr. Vroegh mag talrijke ondernemers en belangenorganisaties tot haar clientèle rekenen.

Daarnaast treedt mr. Vroegh met regelmaat op de voorgrond in strafzaken waar verdenkingen als moord en drugshandel aan de orde zijn. Haar ervaring, inzet en vermogen om via originele invalshoeken de verdediging te voeren maken haar een strafpleiter pur sang.

Mr. Vroegh is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten. Hiertoe volgde zij de Specialisatie Opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen te Utrecht.

Ook is zij mede-auteur van diverse boeken over true crime, zoals Moord, Zeden, bij de Rechtbank, Meesterschrijvers en het boek over Echte Vriendschap.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat mr. Vroegh geregistreerd op de rechtsgebied ‘strafrecht’. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten de nodige opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied, evenals de vereisten die zien op de naleving van de WWFT en de verplichte intervisie bijeenkomsten.

Naast haar strafrechtpraktijk is zij betrokken bij de begeleiding van topsporters en sport- gerelateerde belangenorganisaties. Mr. Vroegh is lid van de Vereniging voor Sport en Recht en het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport. Naast deze bezigheden is zij ook bestuurder bij diverse sport- en maatschappij gerelateerde organisaties.

Meer over dit onderwerp vindt u op mv-sports.com